Miljøansvar

Bæredygtighed og social ansvarlighed er en naturlig del af HH Simonsens forretningsgrundlag. Vi føler, at vi har en forpligtelse til at udvise et socialt ansvar og tænke og handle på en miljømæssigt og socialt forsvarlig måde – både i et globalt og et lokalt perspektiv.

Vi stiller krav

Når det kommer til produktionen af vores produkter, handler vi kun med virksomheder, der arbejder for at forbedre deres produktionsmetoder, så de gør mindst mulig skade på miljøet. Alle vores partnere bør også både respektere menneskerettighederne og sikre ordentlige arbejdsforhold for deres ansatte.

Vi tænker grønt

Hos HH Simonsen forsøger vi at tænke grønt i alle aspekter af vores forretning, og vi bestræber os på at reducere brugen af materialer, der er skadelige for miljøet. – f.eks. bruger vi kun ikke-giftige of biologisk nedbrydelige poser til vores produkter.

Medlem af Elretur-foreningen

Elretur er en privat forening dannet i 2005 af producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter med det formål at øge miljøansvaret. Elretur har ca. 1.000 medlemsvirksomheder og forestår indsamlingen af langt det meste af el-affald i Danmark.

Elretur har til formål – inden for lovgivningen vedrørende producentansvaret – at varetage medlemsvirksomhedernes interesser og forpligtelser, herunder at forestå indsamling (via lokale genbrugspladser) og oparbejdning af de udtjente produkter og batterier.

Producentansvaret for WEEE

HH Simonsen handler i overensstemmelse med WEEE Direktivet. WEEE er en forkortelse for Waste of Electronic and Electrical Equipment (udtjente elektriske og elektroniske produkter). Producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter blev på baggrund af EU’s WEEE Direktiv indført i Danmark med virkning fra 1. april 2006. Baggrunden for indførelsen af producentansvaret i EU er dels princippet om, at ’forurener betaler’, dels et ønske om at fremme produktionen af miljøvenlige produkter og sikre, at der i videst mulige omfang sker genanvendelse af de udtjente produkter. EU-direktivet indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande inden for rammerne af direktivet fastsætter sin egen nationale lovgivning. I praksis er der således forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande. Producentansvaret for WEEE i Danmark er reguleret af Lov om Miljøbeskyttelse og Elskrotbekendtgørelsen.

Støtte til familier med kræftramte børn

HH Simonsen støtter organisationen Familier med Kræftramte Børn, der yder støtte til familierne til danske børn, der er diagnosticeret med kræft, og hjælpe dem gennem de hårde tider. Dette gøres bl.a. i form af sociale og rekreative aktiviteter som en årlig Tivoli-tur, fodboldkampe og meget mere.